Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Członek Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Wdraża w życie Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji, e-zdrowia i e-edukacji, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

Justyna Duszyńska

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiada za koordynację zadań Ministra Cyfryzacji jako policy makera dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz przygotowanie strategicznych dokumentów rządowych w obszarze cyfryzacji oraz kreowania polityki państwa w obszarze budowy i rozwoju e-administracji.  Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w ramach którego m.in. koordynuje opiniowanie i monitorowanie projektów informatycznych oraz projektów aktów prawnych w zakresie związanym z cyfryzacją. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w ramach projektów informatycznych realizowanych na poziomie rządowym. Brała udział m.in. w projekcie integracji systemów bankowych z profilem zaufanym, a także w wypracowaniu koncepcji schematu identyfikacji elektronicznej w Polsce oraz wdrażaniu rozwiązań prawnych w obszarze związanym z informatyzacją, w tym w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania. Aktualnie ekspert w grupie eGovernment Action Plan Steering Board przy Komisji Europejskiej. Entuzjastka transformacji cyfrowej państwa na rzecz ułatwiania komunikacji z obywatelami.

Magdalena Gałach

Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, doktor nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Z archiwami państwowymi związana od 2016 r. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dokumentami elektronicznymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami IT oraz w kierowaniu zespołami projektującymi, wytwarzającymi i wdrażającymi systemy informatyczne. Jest kierownikiem projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych, którego celem jest budowa systemu informatycznego umożliwiającego przekazywanie, przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej.

Ewelina Gładki

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Członek Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka pierwszej edycji Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej. Inicjator Świętokrzyskich Dni Informatyki 2016 – pierwszego wydarzenia targowego skupiającego środowisko informatyków z podmiotów publicznych oraz biznesu na terenie woj. świętokrzyskiego. Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w tym projekty informatyczne w obszarze e-zdrowia, informacji przestrzennej i e-usług realizowanych przez urząd marszałkowski i jednostki wojewódzkie jak również jednostki samorządu terytorialnego. Popularyzatorka projektów związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych.

Ewa Graniewska

Posiada wieloletnie doświadczenie w aplikowaniu o środki unijne, zarządzaniu i wdrażaniu regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Na przestrzeni 20 lat życia zawodowego pracowała w charakterze wnioskodawcy, beneficjenta realizującego projekt, ale także była po drugiej stronie - rozliczała i kontrolowała projekty. Przez ostatnie lata zarządzała całym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Związana z Ministerstwem Cyfryzacji, gdzie odpowiedzialna była za pełnienie funkcji tzw. policy makera czyli instytucji dbającej o koordynację projektów finansowanych ze środków unijnych w obszarze informatyzacji państwa. Od półtora roku kieruje projektem „POPC wsparcie” dla wnioskodawców i beneficjentów II osi POPC, usytuowanym w Centralnym Ośrodku Informatyki.   

Martyna Horęda

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami IT oraz kierowaniu zespołami tworzącymi i sprzedającymi rozwiązania informatyczne. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017r., między innymi odpowiada za realizację projektów obejmujących elektroniczne doręczenia, wchodzących w skład programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Magdalena Mazur-Wolak

Dyrektor Departamentu Obsługi Klientów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Odpowiada za nadzór funkcjonalny nad salami obsługi klientów, Centrum Obsługi Telefonicznej, Centrami Usług Wspólnych oraz za usługi elektroniczne dla klientów ZUS na Platformie Usług Elektronicznych. W latach 2011-2018 odpowiadała za wprowadzenie standardów i usprawnień w obsłudze klientów, promocji kanałów obsługi oraz monitorowanie jakości. Była odpowiedzialna za uruchomienie Centrum Obsługi Telefonicznej i Centrów Usług Wspólnych. Jako kierownik projektu odpowiadała za wdrożenie elektronicznych zwolnień lekarskich w całym kraju. W 2017 roku kierownictwo ZUS przyjęło opracowaną pod jej kierownictwem Politykę Obsługi Klientów na lata 2017-2020, która wskazuje kierunek zmian w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów Zakładu.

Agata Miazga

Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. otwartości danych. Od 2013 r. zaangażowana w projekty dot. otwartych danych publicznych, ich analizy oraz ponownego wykorzystywania, w tym dziennikarstwo danych.

dr Justyna Pokojska

Socjolog i badacz społeczny.  Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynator Programu Jobs & Skills for the Future w DELab UW. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kompetencji cyfrowych i sytuacji zawodowej kobiet w Polsce. Bada rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi.

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za wdrażanie i rozwój jednolitego systemu EZD PUW w administracji publicznej RP. W latach 2000-2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku. W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami i uczestnik prac zespołu MSWiA ds. opracowywania nowej „elektronicznej” instrukcji kancelaryjnej.

Anna Stemplewska

Absolwentka Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 14 lat pracuje w branży IT. Aktywna działaczka społeczna, radna Gminy Komorniki w kadencji 2014-2018. Prywatnie mama 10 letniej Zosi i miłośniczka zimowych kapieli.

dr Ewa Weber

Sekretarz Miasta Zabrze oraz z-ca Przewodniczącego Komitetu Sterującego e-Zabrze. Manager ICT i HR z doświadczeniem w tworzeniu, a następnie w nadzorowaniu rozwoju procesów biznesowych na poziomie administracji. Posiada doświadczenie w tworzeniu strategii budowy społeczeństwa informacyjnego zgodnej z potrzebami biznesowymi i polityką Miasta oraz doświadczenie jako ekspert dla „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego województwa Śląskiego”. Kieruje procesami analitycznymi, wdrożeniowymi i reorganizacyjnymi Miasta w zakresie ICT. Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: budowy sieci szerokopasmowej, kompleksowego systemu obiegu dokumentów dla wszystkich jednostek miejskich, budowy cyfrowych usług wspólnych dla Miasta Zabrze i wielu innych projektów ze sfery IT. Doktor nauk ekonomicznych, autor publikacji z dziedziny zarzadzania sferą IT i procesów wdrożeniowych oraz autor książki „Inteligentne zarządzanie sferą pomocy społecznej. Dobre praktyki” zawierającej rozwiązania m.in. dla obszaru IT.

Agnieszka Wnuczak

Od 2013r. jest  Business Account Managerem w dziale biznesowych urządzeń biurowych w firmie Epson. Jej kompetencje obejmują atramentowe urządzenia wielofunkcyjne WorkForce Pro, monochromatyczne i kolorowe maszyny ITS (Ink Tank System – system stałego zasilania w atrament), skanery sieciowe, projektory i drukarki laserowe. Jest od wielu lat związana z branżą druku oraz IT. Przez wiele lat  zajmowała się sprzedażą drukarek wielkoformatowych oraz oprogramowaniem specjalistycznym przeznaczonym dla przemysłu opakowaniowego oraz sprzedażą urządzeń pomiarowych. Prywatnie właścicielka dwóch owczarków niemieckich i wielka fanka tej rasy, działaczka społeczna.

Katarzyna Zajkowska

Kierownik projektu w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Od prawie 7 lat uczestniczy w projektowaniu usług dla sektora publicznego. Pracowała przy takich projektach jak Historia Pojazdu czy Bezpieczny Autobus. Jako pierwszy redaktor główny serwisu OBYWATEL.GOV.PL tłumaczyła opisy usług publicznych ze skomplikowanego języka urzędniczego na przyjazne i zgodne z zasadami prostej polszczyzny. Od prawie dwóch lat roku pracuje w Narodowym Archiwum Cyfrowym, gdzie odpowiada za modernizację serwisu szukajwarchiwach.pl. W swojej pracy stawia przede wszystkim na badania z użytkownikami – na każdym etapie wytwarzania produktu – które pozwalają osiągnąć lepszą jakość. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i User Experience Design na SWPS w Warszawie. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.